Public Relation

Auditing bezpieczeństwa

Posted on

Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest to postępowanie nakierowane na faktyczne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Obejmuje wszystkie działania techniczne a także biurowe, służące wyszukiwaniu prawdopodobnych ryzyk, na które nadstawiony bywa wyszczególniony schemat. Dzięki audytom bezpieczeństwa odnotowywane są słabe kwestie aparatu, co pozwala na ich polepszenie i dzięki temu zmniejsza się zagrożenie zgyby namiarów bądź dostępu do nich […]

Public Relation

Kopia bezpieczeństwa

Posted on

Backup danych bardzo często zamiennie zwany bywa duplikatem bezpieczeństwa, jakie właściwie mają dopomóc do odtworzenia autentycznych namiarów w przypadku ich utraty albo naruszenia. Duplikat danych to nie to samo co kartoteka danych.